Styret (SUV)

Styrets leder

Ove Andheim                                  

Nestleder

Fritz Roger Hammerstrøm

Styret forøvrig

Kasserer:

Knut Halvorsen

Sekretær:

Sheila Mette Carlsen

Styremedlem:

Kirsti Eliassen

Styremedlem:

Elinor Evjen

Varamedlem:

Marit Haslestad

Varamedlem:

Kristin Kristiansen