Styret (SUV)

Styrets leder

Kirsti Eliasen           

Nestleder

Kirsti Eliassen

Styret forøvrig

Kasserer:

Knut Halvorsen

Sekretær:

Bjørn Viggo Gregersen

Styremedlem:

Kristi H Carsson

Styremedlem:

Elinor Evjen

Styremedlem:

Marit Haslestad

Varamedlem:

Kristin Kristiansen

Kontakt Utsikten vel: